अधिशासी अभियंता सिविल

नाम :   स्थान :  
क्रमज्‍ये0 क्रमअधिकारी का नामगृह जनपदजन्‍मतिथि पदनामअधिकारी का अतिरिक्त प्रभारवर्तमान तैनातीकब से दूरभाष
1 1753विनोद कुमार रायगाजीपुर01/11/1963अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoनिर्माण खण्ड-3 उरई20/07/2017254656
2 1773नवीन कुमारगाजियाबाद24/04/1965अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoउ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट अथारिटी (यूपीडा) 06/08/2014
3 1778शिव प्रकाश ओझादेवरिया01/06/1962अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoनिर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 कानपुर18/07/2019
4 1803शिव कुमार अवधियाशिवनी (म0प्र0)28/11/1961अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoउ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपश्‍ाा) में प्रतिनियुक्ति05/03/2016
5 1823अजय कुमारमुज़फ्फरनगर 06/12/1962अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoप्रान्तीय खण्ड फिरोजाबाद23/07/2019242992
6 1828सुनील कुमार निगममध्य प्रदेश17/04/1964अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoअधि0अभि0 (अनुश्रवण-1) (पी0एम0जी0एस0वाई0) लखनऊ26/07/2017
7 1849सुधीर कुमारआगरा26/03/1962अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoनिर्माण खण्‍ड (प्र0प0) धामपुर15/01/2014230051
8 1853संजीव सक्सेनानई दिल्ली10/03/1963अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoनिर्माण खण्ड लाे0नि0वि0 ललितपुर29/07/2019
9 1855अजय गोयलभोपाल03/04/1963अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoनिर्माण खण्ड-3 लाे0नि0वि0 प्रयागराज15/10/20192548136
10 1857हरीश चन्द्र त्रिवेदीबलिया04/07/1963अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoनिर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0 प्रतापगढ्22/07/2021220270
12345678910...