अधिशासी अभियंता सिविल

नाम :   स्थान :  
क्रमज्‍ये0 क्रमअधिकारी का नामगृह जनपदजन्‍मतिथि पदनामअधिकारी का अतिरिक्त प्रभारवर्तमान तैनातीकब से दूरभाष
1 1753विनोद कुमार रायगाजीपुर01/11/1963अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoराष्ट्रीय मार्ग खण्ड लाे0नि0वि0 सुल्‍तानपुर19/07/2022
2 1875देश राजहमीरपुर15/06/1963अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoसम्‍बद्ध प्रमुख अभियन्‍ता कार्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ09/07/2022
3 2019संजीव कुमार सिंहलखनऊ22/02/1967अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoस्‍टाफ आफिसर आजमगढ् वृत्त आजमगढ् 
4 2041कृष्ण कुमार श्रीवास्तवसिद्धार्थनगर16/01/1968अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoनिर्माण खण्ड (भवन) लाे0नि0वि0 प्रयागराज22/07/20212544312
5 2045सतीश चन्द्र वर्मालखीमपुर15/06/1966अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoसम्‍बद्ध प्रमुख अभियन्‍ता कार्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ06/03/2020
6 2057जितेन्द्र सिंहमिर्जापुर02/04/1964अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoप्रान्तीय खण्ड लाे0नि0वि0 सिद्धार्थनगर 222150
7 2059सत्य वीरफिरोजाबाद09/11/1965अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoसम्‍बद्ध प्रमुख अभियन्‍ता कार्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ 
8 2065योगेन्द्र सिंहइटावा01/01/1969अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoराष्ट्रीय मार्ग खण्‍ड लाे0नि0वि0 आगरा04/09/2022
9 2088हंसा राममिर्जापुर02/06/1967अध्‍ािश्‍ाासी अभियन्‍ता सिविलNoसेतु परिकल्‍पना खण्‍ड-12 लो0नि0वि0 लखनऊ18/04/202322353189
10 2102देव पालमहोबा02/02/1964अधिशासी अभियन्‍ता सिविलNoनिर्माण खण्‍ड-2 लाे0नि0वि0 मिर्जापुर02/07/2022253267
12345678910...