अफ़सर / कर्मचारी विवरण

नाम : पदनाम  : स्थान :
क्रमांकअधिकारी का नामपिता का नामपदनामवर्तमान तैनातीस्थानयोगदान की तारीखजन्म की तारीखमोबाईल नम्बरईमेल आईडी एसटीडी पीबीएक्सऑफिस टेलीफोनआवास टेलीफोन
1 राजपाल सिंह प्रमुख अभियंता ( ) प्रमुख अभियंता लखनऊ31/07/2020 8859345552eincdp@gmail.com5222236610  
2 राज पाल सिंह प्रमुख अभियंता ( ) प्रमुख अभियंता लखनऊ31/07/202003/03/19618859345552pwdeinc@gmail.com5222237315 2235693
3 अनिल कुमार जैन-1 प्रमुख अभियंता ( ) प्रमुख अभियंता लखनऊ31/07/202001/05/19618004804725encrrlko@gmail.com5222238740 2481975
4 अनिल कुमार जैन-1 प्रमुख अभियंता ( Deputation ) प्रमुख्‍ा अभियंता लखनऊ31/07/2020 8004804725 5222287093  
5 संदीप कुमार मुख्य अभियंता सिविल (स्‍तर-2) ( ) मुख्‍य अभियंता मेरठ13/07/202007/05/19639810907150cewzpwdmrt@gmail.com1212647922 2662110
6 दिवाकर शुक्‍ला (अति0कार्य0) मुख्य अभियंता सिविल (स्‍तर-2) ( ) मुख्‍य अभियन्‍ता (सिविल) (स्‍तर-2)बांदा19/07/2019 9415218060cebanda2018@gmail.com5192  
7 राकेश राजवंशी  मुख्य अभियंता सिविल (स्‍तर-2) ( ) मुख्‍य अभियन्‍ता (सिविल) (स्‍तर-2)अयोध्या (फैजाबाद)20/07/201923/03/19619415267372pwdfaizabad@gmail.com5278224231 222284
8 हिमांशु मित्‍तल मुख्य अभियंता सिविल (स्‍तर-2) ( ) मुख्‍य अभियन्‍ता (सिविल) (स्‍तर-2)प्रयागराज (इलाहाबाद)16/07/201801/01/19619410839551cepwdald@gmail.com5322440036 2256573
9 राकेश राजवंशी (अति0कार्य0) मुख्य अभियंता सिविल (स्‍तर-2) ( ) मुख्‍य अभियपन्‍ता (सिविल) (स्‍तर-2)वाराणसी13/09/2019 9415267372pwdvaranasi@gmail.com5422502838 2505140
10 सुरेश प्रताप सिंह मुख्य अभियंता सिविल (स्‍तर-2) ( ) मुख्‍य अभियन्‍ता (सिविल) (स्‍तर-1)गोरखपुर03/10/201929/04/19619415211407cepwdgorakhpur@gmail.com5512334295  
12345678910...Last